De online strategie visualiseren

online strategie visualiseren

Het gedrag van de moderne klant heeft invloed op de manier waarop ondernemers hun bedrijf sturen. Met slechts enkele muisklikken is meer informatie dan ooit vrij beschikbaar voor iedereen: slechte of goede productrecensies, aanbevelingen van vrienden of concurrerende prijzen. Dankzij de tablet en het snelle mobiele internet wordt deze informatie 24 uur per dag en 7 dagen per week opgevraagd. De noodzaak om het gedrag van de bezoekers te analyseren en tijdig de onderneming hierop te laten inspelen wordt hierdoor steeds meer van belang. Online analyses helpen daarbij. Met de data verzameld via deze analyses worden keuzes gemaakt op basis van feiten i.p.v. aannames.

De Online Scorecard en Online Strategy Map zijn gebaseerd op de Balance Scorecard, van de auteurs Kaplan & Norton. Later is het gemoderniseerd door Joost Steins Bisschop & Geert-Jan Smits (2014) die het hebben verwerkt in hun boek: De Online Scorecard 3.0.

Het verzamelen van bruikbare data waarop gestuurd kan worden is de fundering van de Online Scorecard (OSC) en Online Strategy Map (OSM). Met een beetje tijd, moeite en de juiste mensen worden succesfactoren vastgesteld die resulteren in het behalen van de online doelstellingen. Hierbij dient wel rekening gehouden moet worden met het feit dat hoe groter de onderneming is, hoe meer tijd het zal kosten om een effectieve OSM en OSC op te stellen.

Bisschop en Smits beschrijven de OSC al volgt: In de kern dwingt de Online Scorecard methode je om de missie helder op papier te krijgen en te vertalen naar concrete doelstellingen en indicatoren, waar je vervolgens op kunt aansturen. Als iedereen hieraan meewerkt, dan krijg je een enorme focus in alle geledingen van de organisatie en zal alles en iedereen gericht zijn op het realiseren van dezelfde doelstellingen.”

De methode van De Online Scorecard 3.0 bestaat uit een Online Strategy Map en een Online Scorecard. De eerste stappen voor het ontwikkelen van een Online Strategy Map zijn uitgelegd in het artikel: sturen naar een succesvolle onderneming. Het artikel legt zes cruciale stappen uit die gevolgd moeten worden om de juiste informatie te verzamelen waarmee een OSM ontwikkeld kan worden. Pas daarna kan er begonnen worden met het ontwikkelen van de OSC.

 • Waarom bestaat de onderneming?
 • Wat is het bedrijfsmodel?
 • Wat is het verdienmodel?
 • Wat zijn de doelgroepen?
 • Wat is de gekozen strategie?
 • Wat zijn de interne en externe factoren?

Dit artikel gaat verder met de specifieke onderdelen van de Online Strategy Map: de online missie, online strategische doelstellingen en succesfactoren. In het volgende en tevens laatste artikel van deze serie zal ik een case publiceren waarop het OSM en OSC wordt toegepast.

Online missie definiëren

De eerste stap om een OSM te maken is het definiëren van de online missie. Ondanks dat de meeste bedrijven al een missiestatement hanteren, kunnen deze niet altijd één op één worden overgenomen als online missie. Het is daarom belangrijk om de oorspronkelijke missiestatement en visie onder de loep te nemen.

Jelassi & Enders (2008) beschrijven in hun boek Strategies for e-Business: Creating Value trough Electronic and Mobile Commerce, dat een missie minimaal drie kernvragen moet beantwoorden:

 1. Bedrijfsgrenzen – In welke regio’s, voor welke klantensegmenten en met welke producten/diensten wil de onderneming concurreren?
 2. Unieke competenties – Welke competenties heeft het bedrijf in vergelijking met andere online ondernemingen?
 3. Waarden – Waar staat de onderneming voor en wat communiceren de online activiteiten naar de buitenwereld?

Naast het beantwoorden van deze drie vragen geeft het boek, de Online Scorecard 3.0 een uitgebreide checklist voor het opstellen van een online missie.

 • Is de missie kort en bondig geformuleerd?
 • Legt het de nadruk op doen i.p.v. streven?
 • Is de missie uniek of kan het voor elk bedrijf/website gelden?
 • Is het voor de hele internetoperatie van toepassing?
  Bron: De Online Scorecard 3.0

Voorbeelden van mission statements

Amazon.com: To be Earth’s most customer-centric company, where customers can find and discover anything they might want to buy online, and endeavors to offer its customers the lowest possible prices.

Google.com: To organize the world’s information and make it universally accessible and useful.

Nespresso: Our singular focus is on delivering highest quality coffees and ultimate coffee experiences to our consumers cup after cup.

Het vastleggen van een online missie vergt meer denkwerk dan het lijkt. Wat de één als een kwalitatieve service beschouwd, beschouwt de ander als een normale zaak en wat de één goed vind, vindt de andere weer slecht. Het is dan ook een kunst om subjectief of abstract woordgebruik te voorkomen en het begrijpelijk te maken voor iedereen.

Online doelstellingen vastleggen

De strategische online doelstellingen dienen aan te sluiten bij het eerder gekozen bedrijfs- en verdienmodel, evenals de algemene klant- of positionering strategie.

Bij het bepalen van de doelstellingen is het van belang de aantallen te beperken. Door ze te beperken van drie tot maximaal vijf doelstellingen is het mogelijk tijdig te meten, terwijl meer doelstellingen er eerder voor zullen zorgen dat ze niet behaald worden.

Voorbeelden van online doelstellingen

Ondanks dat doelstellingen uniek zijn voor elk bedrijf en het moment waarop ze worden vastgesteld, zijn er toch een paar die in meeste gevallen gelden.

 • Verhogen van het aantal bezoeken
 • Verhogen van de conversieratio/winst
 • Communiceren van merkwaarden
 • Klantentevredenheid verhogen
 • Vergroten van het aantal clicks/page views

Online succesfactoren bepalen

Welke factoren maken het mogelijk om de strategische doelstellingen te behalen? Dat is de vraag die je jezelf stelt tijdens deze stap. Omdat er talloze succesfactoren zijn en deze ook uniek zijn voor het bedrijf en de geïntrigeerde marketingmix, zal ik hier niet een lijst van succesfactoren geven. De Online Scorecard 3.0 bespreekt echter wel de meest toepasbare factoren in vier verschillende perspectieven.

Financieel perspectief
In het financiële perspectief draait alles om geld. Hoe kan de omzet/winst verhoogd worden? Hierbij kan je denken aan de inkomsten, uitgaven en return on investment.

Klant perspectief
In het klant perspectief staat de klant voorop. Hoe kunnen we ze effectief bereiken en tevreden stellen. Denk aan klanttevredenheid, retentie, en betrokkenheid.

Online perspectief
Bij het online perspectief draait het om de presentatie van de onderneming. Hoe ervaart de gebruiker de website, webwinkel, blog pagina enz. Focuspunten zijn toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en design.

Organisatie perspectief
In het laatste perspectief draait alles om de organisatie en de structuur ervan. Hoe kunnen we de organisatie zo effectief en efficiënt mogelijk inrichten? Focuspunten zijn: kennis, automatisering, en levertijden.

Naast bijdragen aan het succes van de onderneming, dienen de factoren meetbaar te zijn. Het moet immers mogelijk zijn om achteraf strategische beslissingen te kunnen nemen.

Afronding

In dit artikel heb je geleerd hoe de achtergrondinformatie van het bedrijf en website, vertaald kan worden naar een online missie met strategische doelstellingen en wat daarbij komt kijken. Daarnaast zijn er enkele aandachtspunten en voorbeelden gegeven voor het opstellen van succesfactoren in de vier perspectieven.

In een volgend artikel publiceer ik een case van hoe de OSM toegepast wordt in het praktijk en rond daarmee deze serie af.

Indien jullie deze artikel waardevol vinden vraag ik jullie vriendelijk deze te delen via een Facebook of Twitter hieronder. Een beetje erkenning zorgt ervoor dat ik dit werk met passie blijf doen en we samen het internet een stukje beter maken.

Trackback van jouw site.

Femi

Als afgestudeerde mediatechnoloog en bijna afgestudeerde interaction designer ben ik gestart met Famous Designs en vervolgens Feem Works. Ondanks ruim 5 jaar ervaring ben ik nog steeds op zoek naar meer kennis.

Kom in contact

Contact Info

info@feem-works.nl
06 3401 1085

Bezoekadres

Kronestein 5
2191 XG De Zilk (Zuid-Holland)

Bedrijfsgegevens

Feem-Works KVK: 52982424
BTW: 128886006B01
IBAN: NL76 INGB 0006058727

Bel Mij Terug